contrADDICCIONS nueva exposición@Gracia Arts Project

Posted on noviembre 11, 2009

0


FB+invitation+diary

Contraddiccions és un projecte fotogràfic itinerant que reflexiona sobre les addiccions.

A partir de 24 fotografies, dues per addicció, convidem a l’espectador a fer un recorregut pel dia i la nit de l’addicció.
Un viatge de 24 hores d’addiccions amb les seves contradiccions, on l’addicte oscil.la entre els camins del plaer i l’autodestrucció.

Ens agradaria resaltar que les fotografies són fruit d’un procés de col.laboració amb voluntaris addictes i/o ex addictes. Volem oferir un espai on els voluntaris expressin artísticament la seva experiència.

“Comprem, mengem, treballem, prenem alcohol i drogues en excés.
Som esclaus de les nostres addiccions?
Per què algunes les acceptem socialment i altres no?
Pot ser que creguis que no ets addicte. I si ho ets?
Tota addicció comporta contradicció.”

Contradicciones es un proyecto fotográfico itinerante que reflexiona sobre las adicciones.

A través de 24 fotos, dos por adicción, invitamos al espectador a hacer un recorrido por el día y la noche de la adicción.
Un viaje de 24 horas de adicciones con sus contradicciones, donde el adicto oscila entre los caminos del placer y la autodestrucción.

Nos gustaria señalar que las fotos son fruto de un proceso de colaboración con voluntarios adictos y/o ex adictos. Queremos ofrecer un espacio donde los voluntarios expresen artísticamente su experiencia.

“Compramos, comemos, trabajamos, tomamos alcohol y drogas en exceso.
¿Somos esclavos de nuestras adicciones?
¿Por qué algunas las aceptamos socialmente y otras no?
Puede que creas que no eres adicto. ¿Y si lo eres?
Toda adicción conlleva contradicción.”

Contraddictions is a photographic project which reflects on addictions.

Across a range of 24 photographs, two per addiction, we invite the spectator to experience the day/night reality of addictions.
This is a 24-hour journey living addictions with their contradictions, where the addict oscillates between the paths of pleasure and self-destruction.

We would like to emphasise that the photographs are the result of a process of collaboration between us and volunteers (addicts and ex-addicts). We wish to offer a space for volunteers to artistically express their realities.

“We buy, we eat, we work, we drink and take drugs to excess.
Are we slaves to our addictions?
Why do we socially accept some and not others?
Perhaps you believe that you are not an addict. But what if you are?
Every addiction carries with it, a contradiction.”

Anuncios
Posted in: Exposiciones